Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը:

I     2  աշակերտ

II    4  աշակերտ

III    4  աշակերտ

IV   5 աշակերտ

V   1 աշակերտ

VI   5 աշակերտ

VII   4 աշակերտ

IX    2 աշակերտ