Դպրոցի խորհրդի անվանական կազմը

Իշխանասարի հիմնական դպրոցի խորհրդի անվանական կազմը