2016 թվականի բյուջեների և կատարած ծախսերի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը:

դպրոց 1

դպրոց 2