2017 թ-ի անհրաժեշտ ծախսերի վերաբերյալ նախահաշիվ

22417,5