Հաշվետվություն01 հունվար2017թ-01հոկտեմբեր2017թ

Scan2017.1

Scan2017.2